Biedrība „Latvijas Savatē federācija” atrodas (juridiskā adrese) Grostonas ielā 6B, Rīga, LV-1013 (Olimpiskais Sporta Centrs). Latvijas Savatē federācija prezidents Māris Liepiņš  tel.22372210 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Saskaņā ar Sporta likuma normām biedrība „Latvijas Savatē federācija” ir saņēmusi valsts atzītās federācijas statusu tiesības vadīt un koordinēt darbu savatē Latvijā, kā arī pārstāvēt to attiecīgajā starptautiskajā organizācijā, kas ir starptautiskās sporta organizācijas SportAccord [GAISF] biedrs un līdzdarbojas SportAccord World Combat Games ietvaros – „Fédération Internationale de Savate”(saīsinājums – FISav), oficiālais tulkojums angļu valodā „International Savate Federation”.Saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 2010 gadā izdoto Sporta vārdnīcu angļu valodas termins “savate” ir tulkots kā savatē (franču bokss - or "boxe Française").